Hotline: +421 910 747 607

Audítorské služby D.M.K. audit s.r.o. 46 views

(0)
Follow
Something About Company

Audítorské služby D.M.K. audit s.r.o.

Základným krédom našich spoločností je serióznosť, vysoká profesionalita a spokojnosť zákazníka

D.M.K. AUDIT s.r.o.
Spoločnosť vznikla v r. 1997 a vlastní licenciu Slovenskej komory audítorov ako právnická osoba č. 176. Spoločníkmi spoločnosti sú jeden zodpovedný audítor, ktorý vlastní certifikát od r. 1991 a dvaja asistenti audítora. Spoločnosť má spolu 10 asistentov audítora a poskytuje svojim klientom komplexné služby v rozsahu, ktorý je pre audítorskú firmu daný zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Audit účtovných závierok vykonáva v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Niektorí z našich externých pracovníkov pracujú vo vedúcich funkciách v odborných a špecializovaných organizáciách.

D.M.K. CONSULTING s.r.o.
Spoločnosť vznikla v r. 1997 transformáciou z fyzickej osoby, ktorá pôsobila na trhu od r. 1991. Spoločník a zároveň konateľ spoločnosti pôsobil ako lektor účtovníctva v rámci implementácie nových metód a postupov účtovania v súvislosti s harmonizáciou slovenských právnych noriem s normami EU. Profesionalita našich služieb je tiež potvrdená Certifikátmi profesie účtovník 1. a 2. stupňa v Komore certifikovaných účtovníkov. Spoločnosť poskytuje externé vedenie účtovníctva vysokej kvality na základe spoľahlivosti, odbornosti, dlhoročnej praxe a sústavného vzdelávania sa. Výsledky práce kolektívu firmy sú hodnotené pozitívne tak zo strany kontrolných orgánov ako i širokej klientely.

Audítorské služby
audítorské overenie individuálnych účtovných závierok
audítorské overenie mimoriadnych účtovných závierok
audítorské overenie výročných správ
audítorské overenie konsolidovaných účtovných závierok
vykonávanie priebežného auditu
audítorské overenie základného imania
audítorské overenie dotácií
audítorské overenie grantov poskytovaných z finančných zdrojov Európskej únie
Ekonomické služby
ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
spracovanie finančných analýz
vypracovanie ročných plánov a prognóz
zabezpečenie likvidácie firiem
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia

D.M.K. CONSULTING s.r.o.

Účtovnícke služby
vedenie podvojného účtovníctva
vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
spätná rekonštrukcia účtovníctva
evidencia majetku a zásob
vypracovanie ročnej účtovnej závierky
Personálna a mzdová agenda
vedenie personálnej agendy
spracovanie miezd a odvodov do poisťovní
spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti
ročné zúčtovanie verejného zdravotného poistenia

BRATISLAVA
Špitálska 51, 811 01 Bratislava
02/529 21319
fax: 02/529 21319
mail: dmk(at)chello.sk

 

 

Medzi našich klientov, s ktorými sme spolupracovali, či v súčasnosti spolupracujeme patria napríklad:

Alfagomma Slovakia, s.r.o.
Austro Slovakia spol. s r.o.
Cosmotrade, spol. s r.o.
DATALAN, a.s.
DOMAZ, spol. s r.o.
EXIMBANKA SR, a.s.
FGV SLOVAKIA, spol. s r.o.
GROTTO, a.s.
KARTAGO TOURS, a.s.
K R A N I M E X, spol. s r.o.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
METRO Bratislava a.s.
METRO Investing s.r.o.
MÚ – STARÉ MESTO, VRAKUŇA, LAMAČ, ČUNOVO a ost.
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
P.G.A. spol. s r.o.
PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika
TECAR SLOVAKIA, s.r.o.
TEMPEST a.s.
TRANSPETROL leasing, s.r.o.
VAX. a.s.
Rehabilitačné centrum Petra Dvorského HARMONY
Bytové družstvá
Družstvo podielnikov Devín a iné poľnohospodárske družstvá
a ďalšie nemenované obchodné spoločnosti…

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

This company has no active jobs

Contact Us
https://pracask.ru/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=ded90

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď