Hotline: +421 910 747 607

Kontrolór

Kontrolór

Generálna prokuratúra SR

Počet voľných pracovných miest:

2

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Staré Mesto
  Štúrova 2
  81285


Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Ivana Marková
  ivana.markova@genpro.gov.sk
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +42120837642

Základná zložka mzdy (v hrubom):

942 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

17. 6. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

17. 6. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
14. 8. 2019
Informácie pre záujemcu:
Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania (s uvedením telefonického kontaktu, prípadne mailovej adresy),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
11. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 31.07.2019 do 15:00 hod. na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením “výberové konanie – štátna služba“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: gpsr@genpro.gov.sk a na adresu bronislava.kozakova@genpro.gov.sk, pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Poučenie:
Do výberového konania nebude zaradený uchádzač, ktorý
a) nespĺňa predpoklad alebo požiadavku vyhláseného výberového konania,
b) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady oneskorene,
c) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nepredložil všetky požadované doklady alebo
d) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v elektronickej podobe a nedoručil ich aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď