Hotline: +421 910 747 607

Konzul, Veľvyslanectvo SR v Jakarte (VK 2019/07/45)

Konzul, Veľvyslanectvo SR v Jakarte (VK 2019/07/45)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Staré Mesto
  Hlboká cesta 2
  83336


Google Maps

Ďalšie miesta výkonu práce:

 • Indonézia
  Jakarta


  Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Martina Kosnáčová
  tajomníčka výberovej komisie
  martina.kosnacova@mzv.sk
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +421259782115

Základná zložka mzdy (v hrubom):

830 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 10. 2019

Dátum pridania ponuky:

9. 7. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

9. 7. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 36

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 19. júla 2019:

1. písomná žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania (s presným označením čísla vonkajšieho výberového konania),
2. motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
3. kópia dokladu o ukončení vzdelania,
4. aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
5. čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o
• bezúhonnosti,
• pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
• štátnom občianstve SR,
• aktívnej znalosti požadovaného jazyka,
• zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou alebo elektronicky) služobnému úradu (poštová adresa: MZVEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; e-mailová adresa: osur@mzv.sk) najneskôr do 19. júla 2019. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2019/07/45.
(2) Do výberového procesu budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne:
a. poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 19. 7. 2019, alebo
b. prostredníctvom elektronickej pošty – rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 19. 7. 2019 najneskôr do 23:59 hod.
(3) Ak uchádzač podá žiadosť do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr do piatich dní od podania elektronickej žiadosti; v prípade jej nedoručenia nebude zaradený do výberu.
(4) Spôsob vykonania výberového konania: písomná a ústna časť (písomná časť formou písomného testu – odborný test, test zo znalosti štátneho a cudzieho jazyka, ústna časť – riadený výberový rozhovor).
(5) V procese výberového procesu osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu a dosiahnutých výsledkoch jednotlivých uchádzačov.
(6) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového procesu môže poskytnúť: Mgr. Martina Kosnáčová, tel. 02/5978 2115, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, osobný úrad, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď