Hotline: +421 910 747 607

Odborný konzultant Práca ihneď

Odborný konzultant

Slovenská únia podporovaného zamestnávania

Počet voľných pracovných miest:

10

Miesto výkonu práce:

  • Slovensko


Google Maps

Kontaktná osoba:

  • PhDr. Viera Záhorcová, PhD.
    Štaturár
    viera.zahorcova@gmail.com
    Súhlas so spracovaním osobných údajov
    tel.: +421905785201

Základná zložka mzdy (v hrubom):

19,97 € za hodinu

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

15. 4. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

15. 4. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

dohoda o pracovnej činnosti

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej ako „NP DI“) predstavuje prvý krok synergickej podpory prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike (ďalej len SR) vyplývajúceho z medzinárodných záväzkov SR a napĺňania Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR. Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať. Výsledkom tejto podpory bude vytvorenie transformačných plánov pre konkrétne ZSS, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie synergie s Integrovaným regionálnym operačným programom (ďalej len „IROP“). Príprava ZSS zapojených do projektu sa bude uskutočňovať predovšetkým prostredníctvom zabezpečenia kontinuálnej metodickej podpory, vzdelávania relevantných osôb a subjektov, diseminačných aktivít podporujúcich proces deinštitucionalizácie (ďalej len „DI“) a vzťahov v komunite, supervízie a informačných aktivít o procese deinštitucionalizácie. Národný projekt sa skladá zo 7 podaktivít – aktivity riadiaceho výboru projektu, zriadenie a činnosť metodického a koordinačného tímu, výber zapojených zariadení, hodnotenie pripravenosti zariadení na proces DI, vzdelávanie pre zapojené ZSS, ich zriaďovateľov a ďalších relevantných aktérov, konzultácie prípravy transformačných plánov, diseminačné aktivity procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Projekt je realizovaný v partnerstve Implementačnej agentúry MPSVR SR a troch partnerských organizácií – Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Fakulty architektúry STU – Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania a Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Každý zapojený partner je vecne zodpovedný za základné oblasti podpory v procese deinštitucionalizácie – sociálne služby, zmeny fyzického prostredia, zamestnávanie a aktivizácia.
Slovenská únia podporovaného zamestnávania, ako strešná organizácia zameraná na presadzovanie princípov podporovaného zamestnávania v praxi, v projekte zodpovedá za realizáciu odborných aktivít v oblasti zamestnanosti klientov ZSS
Projekt je financovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje.

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď