Hotline: +421 910 747 607

Odborný pracovník oddelenia územn. konania a stav. poriadku

Odborný pracovník oddelenia územn. konania a stav. poriadku

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Počet voľných pracovných miest:

2

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Nové Mesto
  Junácka 1
  83291


Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Ing. Zuzana Lehocká
  personálny referent
  zuzana.lehocka@banm.sk
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +42149253243

Základná zložka mzdy (v hrubom):

838,50 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 10. 2019

Dátum pridania ponuky:

22. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

22. 8. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Základná zložka mzdy od 838,50€ do 1 006,50€ v závislosti od praxe uchádzača + osobné ohodnotenie do 600€ vzhľadom na skúsenosti uchádzača v danom odbore.

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 15.09.2019 na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo zuzana.lehocka@banm.sk
_________________________________________________________________________
*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

OZNÁMENIE, KTORÝM SA PLNÍ INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.
1. Aké sú naše kontaktné údaje?
Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
(ďalej ako „mestská časť“ alebo „prevádzkovateľ“)
Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:
A. pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
B. písomne podaním žiadosti priamo v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
C. pre elektronickú komunikáciu (žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom), prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:
podatelna@banm.sk alebo zodpovednaosoba@banm.sk
2.

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď