Hotline: +421 910 747 607

Riaditeľ materskej školy

Riaditeľ materskej školy

Obec Malý Lapáš

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Nitriansky kraj
  okres Nitra
  Malý Lapáš
  Hlavná ulica 87/4
  95104


Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Martina Tóthová
  obecnyurad@malylapas.sk
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +421377879895

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1200 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 10. 2019

Dátum pridania ponuky:

1. 9. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

1. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 60

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
25. 9. 2019
Informácie pre záujemcu:
Zriaďovateľ Obec Malý Lapáš

Opakovane vyhlasuje

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Malom Lapáši na päťročné funkčné obdobie od 1.10.2019

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• absolvovanie prvej atestácia
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky:

• znalosť príslušnej legislatívy,
• komunikatívnosť,
• riadiace a organizačné schopnosti,
• osobné a morálne predpoklady,
• zdravotná spôsobilosť (fyzická, psychická),
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

Prihlášku (žiadosť) do výberového konania spolu dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ do 23.9.2019 do 12:00 hod. osobne alebo písomne na adresu: Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania bude 25.9.2019 o 16:00.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní:

Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje uchádzačov o funkčné a pracovné miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. Obec Malý Lapáš uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 roky.

V Malom Lapáši dňa 1. septembra 2019

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď