Hotline: +421 910 747 607

Samostatný radca – VK/2019/3686

Samostatný radca – VK/2019/3686

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Staré Mesto
  Svoradova 1
  81103


Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Katarína Kašiarová
  katarina.kasiarova@upsvr.gov.sk
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +421220443870

Základná zložka mzdy (v hrubom):

687,50 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 8. 2019

Dátum pridania ponuky:

5. 6. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

5. 6. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Štátna správa
Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni. Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti. Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, zákona č. 36/2005 Z.Z. o rodine, zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď