Hotline: +421 910 747 607

Špeciálny pedagóg

Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  okres Košice
  Košice-Košic.Nová Ves
  Mliečna 20A
  04014


Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Iveta Koreňová
  vedúca úseku starostlivosti o dieťa
  korenova.iveta@gmail.com
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +421918999691
  fax: +421556711465

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:

1. 1. 2020

Dátum pridania ponuky:

25. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

25. 11. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport
Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
12. 12. 2019
Informácie pre záujemcu:
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) motivačný list,
f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až d),
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 10.12.2019. V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači, ktorí splnia vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 09:30 hod. na Mliečnej 20A v Košickej Novej Vsi.

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď