Hotline: +421 910 747 607

Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec

Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec

Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Nitriansky kraj
  okres Nitra
  Žitavce
  Hlavná 102
  95163


Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Alena Vinceová
  dedzitavce@stonline.sk
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +421377882846

Základná zložka mzdy (v hrubom):

718 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

21. 9. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

21. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Záujemca predloží do 30.09.2019 (vrátane)
a. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla
výberového konania,
b. motivačný list,
c. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d. profesijný štruktúrovaný životopis,
e. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície,
f. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v písm. b,c,d,e,
g. písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
h. kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace /predložiť najneskôr v deň pred podpísaním prac. zmluvy),
i. predložiť vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú vzdelanie na pracovnú pozíciu vychovávateľ v zmysle zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď